Ichigo Final Tensa Zangetsu Bankai

Ichigo Final Tensa Zangetsu Bankai

Bleach Ichigo Zangetsu

Bleach Ichigo Zangetsu

Zabuza Sword from Naruto

Zabuza Sword from Naruto

Japanese Katana

Japanese Katana

Chinese sword

Chinese sword

Chinese Broadsword

Chinese Broadsword

Bleach Captain Kyouraku Shunsui

Bleach Captain Kyouraku Shunsui

Mikoto sword from My-Hime 

Mikoto sword from My-Hime 

Love Angel beats makes me wanna watch it right now

Love Angel beats makes me wanna watch it right now